Активисттер жана потенциалдуу эмгек мигранттары үчүн миграцияга чейинки окутуу

Жалал-Абад облусунун Ала-Бука районунда Мигранттар Кесиптик Бирлигинин кесиптик активисттери жана потенциалдуу эмгек мигранттары үчүн миграцияга чейинки окутуу жана кесиптик бирликти уюштуруу боюнча семинары өттү.

Read More