В Калужской области мигрантам запретили работать в торговле, общепите и общественном транспорте

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление, которое запрещает мигрантам работать в розничной торговле, общепите, общественном транспорте и в агентствах по найму персонала.

Read More

Активисттер жана потенциалдуу эмгек мигранттары үчүн миграцияга чейинки окутуу

Жалал-Абад облусунун Ала-Бука районунда Мигранттар Кесиптик Бирлигинин кесиптик активисттери жана потенциалдуу эмгек мигранттары үчүн миграцияга чейинки окутуу жана кесиптик бирликти уюштуруу боюнча семинары өттү.

Read More