Метка: Защита прав Мигранта

Мигранттардын эмгек укуктары менен эмгек мамилелеририн корголушундагы Мигранттардын Кесиптик Бирлигинин ролу жана орду

Россия Федерациясынын Москва шаарында “Инсан-Лейлек” коомдук фонду жана мигранттардын профсоюзу тарабынан уюштурулган “Мигранттардын эмгек укуктары менен эмгек мамилелеринин корголушундагы Мигранттардын…