Мигранттардын эмгек укуктары менен эмгек мамилелеририн корголушундагы Мигранттардын Кесиптик Бирлигинин ролу жана орду

Россия Федерациясынын Москва шаарында “Инсан-Лейлек” коомдук фонду жана мигранттардын профсоюзу тарабынан уюштурулган “Мигранттардын эмгек укуктары менен эмгек мамилелеринин корголушундагы Мигранттардын Кесиптик Бирлигинин ролу жана орду” деген темада конференция өттү.

Read More