Рубрика: Изилдөөлөр

Эл аралык мигранттар күнү

17 декабрь Бишкек шаарында Эл аралык мигранттар күнүнө арналган - Фотокөргөзмө жана өлкөнүн окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрү үчүн коопсуз миграция боюнча…

Проблемы неформального рынка домашнего персонала в лице няней, сиделок и домашней прислуги

Среди домашних работниц — мигранток, работающих в РФ широко распространена неформальная занятость, когда трудовые отношения не оформляются документально.

«Формалдуу эмес жумушчу рыногундагы үй кызматчылардын, бала багуучулардын жана башка ушул сыяктуу кызматкерлердин көйгөйлөрү жана маселелери».

Россия Федерациясында эмгектенген мигранттардын арасында формалдуу эмес, тагыраак айтканда эмгек мамилелери боюнча документти жок жумушка орношуу кеңири орун алган. Ошолордун…