Гулкан эже — #АдамТагдыры

Бүгүн биз Гүлкан эже тууралуу сөз кылмакчыбыз, ал 58 жашта. Бир топ жыл мурун Кыргызстандан кызы менен иштегени келип, Москвада калган. Тилекке каршы, жумшактыгынан жана ишенчээктигинен улам алар көбүнчө жумуш берүүчүлөргө алданып калган. Убакыттын өтүшү менен алар эмгек эксплуатацияга кантип түшүп калганын байкабай калышты. Кызы экөө адам чыдагыс шарттарда жашашкан.

Read More

Кыргызстандан барган эмгек-мигранттарынын эмгек укуктарына Россия Федерациясына карата экономикалык санкциялардын тийгизген таасири

2022-жылдын июнь айынан бери “Инсан-Лейлек” коомдук фонду жана Мигранттардын Кесиптик Бирлиги менен биргеликте Орусияга киргизилген экономикалык санкциялар Кыргызстандан барган эмгек мигранттарынын эмгек укуктарына кандай таасир эткени боюнча изилдөө жүргүзгөн.

Read More

Влияние экономических санкций в отношении РФ на трудовые права трудящихся-мигрантов из Кыргызстана

С июня 2022 года, ОФ «Инсан-Лейлек» совместно с Профсоюзом Мигрантов провел исследование как экономические санкции, наложенные на Россию, повлияли на трудовые права трудящихся — мигрантов из Кыргызстана.

Read More