Рубрика: Исследования

Орусияда 2 миллион жумуш орду жок болот деп күтүлүүдө. Бул кыргыз мигранттарына кандай таасир этет?

Стратегиялык изилдөөлөр борбору Орусияда 2 миллионго чейин жумуш орундарынын кыскарышын болжолдоодо, бул жумушсуздуктун көбөйүшүнө алып келет. Диаспоралар азыртадан эле бир…

Проблемы неформального рынка домашнего персонала в лице няней, сиделок и домашней прислуги

Среди домашних работниц — мигранток, работающих в РФ широко распространена неформальная занятость, когда трудовые отношения не оформляются документально.

«Формалдуу эмес жумушчу рыногундагы үй кызматчылардын, бала багуучулардын жана башка ушул сыяктуу кызматкерлердин көйгөйлөрү жана маселелери».

Россия Федерациясында эмгектенген мигранттардын арасында формалдуу эмес, тагыраак айтканда эмгек мамилелери боюнча документти жок жумушка орношуу кеңири орун алган. Ошолордун…