Главная В помощь мигранту Кайрылман Мигранттар медициналык текшерүүдөн өтпөй койсо эмне болот?

Мигранттар медициналык текшерүүдөн өтпөй койсо эмне болот?

Кыргызстандын жарандары Россия Федерациясына кирген күндөн тартып 30 күндүн ичинде медициналык текшерүүдөн, ошондой эле манжа изин мамлекеттик каттоо жана сүрөткө тартуу тартибинен өтүшү керектигин кайрадан эскертебиз.

Кыргызстандын жарандары Россия Федерациясына кирген күндөн тартып 30 күндүн ичинде медициналык текшерүүдөн, ошондой эле манжа изин мамлекеттик каттоо жана сүрөткө тартуу тартибинен өтүшү керектигин кайрадан эскертебиз.

Эгерде чет өлкөлүк жаран медициналык текшерүүдөн өтпөсө же аны белгиленген мөөнөттөн кеч тапшырса, ал төмөнкүдөй жаза чаралары колдонулат:

• чечим кабыл алынган же буга чейин бар болгон иштөөгө уруксат жокко чыгарылышы мүмкүн;
• чет өлкөлүктүн болуу мөөнөтү кыскартылышы мүмкүн;
• депортациялоо;
• өлкөгө кирүүгө тыюу салынат.

, , ,