Главная В помощь мигранту Миграция Россия Россия Федерациясына эмгек миграцияга баруучуларга 11 кадам

Россия Федерациясына эмгек миграцияга баруучуларга 11 кадам

Эмгек миграцияга жөнөп жатсаңыз 11 кадам бул: Россия Федерациясына Сиз менен чогуу келген үй-бүлө мүчөлөрүнүн укуктары.

Эмгек миграцияга жөнөп жатсаңыз 11 кадам бул: Россия Федерациясына Сиз менен чогуу келген үй-бүлө мүчөлөрүнүн укуктары.

✅Сиздин үй-бүлө мүчөлөрүңүздүн миграциялык каттоо мөөнөтүн узартуу үчүн төмөнкү документтер зарыл:
• ▶️Сиздин жана үй-бүлө мүчөлөрүнүн өздүгүн тастыктаган документтер;
• ▶️Сиздин жана үй-бүлө мүчөлөрүнүн РФ чек арасынан өткөндүгүңүз тууралуу белги коюлган миграциялык картанын түп нускасы жана көчүрмөсү;
• ▶️Миграциялык каттоого тургандыгы боюнча билдирүүнүн түп нускасы жана көчүрмөсү;
• ▶️Сиздин үй-бүлө мүчөлөрүңүздүн статусун аныктаган документтердин түп нускасы жана көчүрмөсү: никелешүү тууралуу күбөлүк, ата-энелери көрсөтүлгөн туулгандыгы тууралуу күбөлүк;
• ▶️Эмгек келишиминин/кызмат көрсөтүү боюнча келишимдин түп нускасы жана каттоого тургандыгы тууралуу миграцияык картанын көчүрмөсү.