Главная В помощь мигранту Миграция Россия Россия Федерациясына эмгек миграцияга баруучуларга 9 кадам

Россия Федерациясына эмгек миграцияга баруучуларга 9 кадам

Эмгек миграция жөнөп жатсаңыз тогузунчу кадам бул - Эмгек мигранты үчүн кепилденген социалдык пакет:

Эмгек миграция жөнөп жатсаңыз тогузунчу кадам бул — Эмгек мигранты үчүн кепилденген социалдык пакет:  

Сиз төмөнкүдөй учурларда Россияда социалдык камсыздандыруу укугуна ээ болосуз:

  • ооруганына байланыштуу   (ооруу баракчасына карап);
  • эне болгондугуна/бала туулгандыгына байланыштуу (декреттик, балдар үчүн пособиялар төлөнөт);
  • күтүлбөгөн кокустуктардан жана кесиптик травмалардан;
  • жумушчунун каза болгондугуна байланыштуу;
  • Эмгек келишиминин негизинде иш жүргүзүп, милдеттүү медициналык камсыздандыруусу бар болгон учурда.     

Аталган социалдык пакет Сиз эмгек келишиминин негизинде иш жүргүзгөн болсоңуз гана берилет.  Аны алуу үчүн Сиз тез арада жумуш менен камсыздоочу тарапка жана мамлекеттик кызматтарды көрсөткөн көп тармактуу борборлорго (МФЦ) кайрылууңуз зарыл: https://md.mos.ru/