Главная В помощь мигранту Миграция Россия Мигранттардын Кесиптик Бирлигинин || Съездге даярдалган отчет

Мигранттардын Кесиптик Бирлигинин || Съездге даярдалган отчет

Мигранттардын Кесиптик Бирлигинин жетекчилигинин отчеттук мезгилде аткарган иштери тууралуу доклад

Мигранттардын Кесиптик Бирлигинин жетекчилигинин отчеттук мезгилде аткарган иштери тууралуу доклад.

Кесиптик Бирликтин биринчи Уюштуруу съездинде,                               2019 – жылдын 17 – октябрында  түзүлгөн. АНДА: 1.Кесиптик бирликтин Уставы кабыл алынган 2.Кесиптик бирликтин структурасы бекитилип, төрагасы шайланган.

Мигранттардын КБ дүйнө жүзүндө орун алган пандемияга байланыштуу өз ишмердүүлүгүн толук кандуу  2020- жылдын июнь айынын баштаган.

Максаты:

  • Кесиптик Бирликтин мүчөлөрүнүн эмгек укутары
    менен кызыкчылыктарын коргоо жана Эмгектин корголушун көзөмөлдөө.
  • Миграция маселесинде Мамлекетке көмөктөшүү.

Иштин негизги багыттары:

  • Уюштуруу маселелери
  • Миграцияга чейинки даярдык
  • Эмгек укуктары жана эмгекти коргоо
  • Мигранттарды ишке орноштуруу
  • Активисттердин потенциалын көтөрүү