27 март 2021 жылы, Москва шаарында “Мигранттардын Кесиптик бирлигинин” активисттери “Эмгек укуктары боюнча” тренингке катышышты.

Тренингтин негизги темалары:
1. Эмгек мигранттарынын негизги укуктары;
2. Жумушка орношуудагы келишимдердин түрлөрү;
3. Келишимсиз иштөө тобокелдиктери;
4. Социальные жана эмгек мамилелериндеги оор кырдаалды чечүү боюнча мүмкүн болгон практика.

Өтуп жаткан тренингти биздин Россия партнер профсоюзу “Новопроф” өткөрүүдө.