Главная В помощь мигранту Миграция Россия Эмгек укуктары боюнча тренинг-семинары. Москва

Эмгек укуктары боюнча тренинг-семинары. Москва

27 март 2021 жылы, Москва шаарында “Мигранттардын Кесиптик бирлигинин” активисттери “Эмгек укуктары боюнча” тренингке катышышты.

27 март 2021 жылы, Москва шаарында “Мигранттардын Кесиптик бирлигинин” активисттери “Эмгек укуктары боюнча” тренингке катышышты.

Тренингтин негизги темалары:
1. Эмгек мигранттарынын негизги укуктары;
2. Жумушка орношуудагы келишимдердин түрлөрү;
3. Келишимсиз иштөө тобокелдиктери;
4. Социальные жана эмгек мамилелериндеги оор кырдаалды чечүү боюнча мүмкүн болгон практика.

Өтуп жаткан тренингти биздин Россия партнер профсоюзу “Новопроф” өткөрүүдө.