«Негиздеме» деген эмне жана аны эмне менен жешет?

Эмне үчүн биздин жарандар жасалма документтер үчүн кошумча чыгымдарды көтөрүшү керек?