2020- жылдын 18- февралында Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын ЖК төрагасынын алдындагы чет өлкөдөгу мигранттар, мекендештер жана диаспоралар маселеси боюнча Катчылыгы, «Инсан- Лейлек» Коомдук Фонду жана Мигранттардын Кесиптик Бирлигинин өз ара кызматташуу боюнча МЕМОРАНДУМ га кол коюушту.


Меморандумдун негизги багыттары болуп төмөнкүлөр болуп саналат:
• Меморандум миграциялык процесстердин алкагын жөнгө салууда мамлекеттин ички жана тышкы саясатын калыптандыруудагы укуктук нормативдик базасын оркүндөтүүдөгүү багытына көмөктөшүү;
• Кыргыз республикасынын ЖК төрагасынын алдындагы чет өлкөдөгү мигранттар, мекендештер жана диаспоралар маселеси боюнча Катчылыгы жана граждандык коомдун күчү менен эл аралык тажрыйбаларды колдонуу менен ишке ашырыуу;
• Улуттук мыйзамдарды инвентаризациялоо жана унификациялоо боюнча биргелешкен иштерди баштоо жана мигранттарды кабыл алган негизги өлкөлөр менен түзүлгөн эки тараптуу келишимдердин натыйжалуулугун жогорулатуу;
• Кызматташуу жөнүндө Меморандумдун алкагында миграциялык мыйзамдарды өркүндөтүү максатында жарандык коом менен биргеликте миграциялык процесстерди укуктук жөнгө салуу боюнча мыйзам алдындагы актыларды иштеп чыгуу үчүн ведомстволор аралык жумушчу топту түзүүнү демилгелөө;